Toplumsal Ekoloji Grubu
Anasayfa > Hakkımızda
Cuma, 03 Nisan 2020
 
 
Hakkımızda
Toplumsal Ekoloji Grubu gezegenimizi giderek daha fazla tehdit eden ve daha fazla görünür hale gelen ekolojik, politik, ekonomik, bürokratik, sosyal adaletsizlik ve diğer toplumsal problemlerin asıl olarak insanın insan üzerine tahakkümünden ve bunun insansız doğaya yansıtılmasından kaynaklandığını ve bu problemlerin birbirinden bağımsız kısmi çözümlerinin olamayacağını kabul eden, bunlara ilişkin kavrayışlarını bütünsel ve tutarlı kılmayı ilke edinen ve yurttaşlar olarak, doğrudan demokratik kurumların içinde yer alarak veya bunları oluşturarak, bu perspektiften kaynaklanan bir muhalefet ve nihayetinde özgürlükçü ve ekolojik bir toplum kurmayı hedefleyen insanların bir araya geldikleri radikal bir gruptur.        
 
Who we are
The root cause of the ecological, political, bureaucratic and social injustice and other social problems, which increasingly threatens our planet and is more visible every day, is domination of human over human and reflection of this domination to non-human nature. There is no partial or separate solution of these problems. The principal of social ecology is to seek a solution to these problems interdependently with a complete and coherent comprehension. Social Ecology Group is a radical group whose aim, as citizens, is to create an opposition arising from this perspective by taking part in direct democratic institutions or constituting them and finally to create a free and ecological society.  
 
 
Top! Top!