Toplumsal Ekoloji Grubu
Anasayfa > Toplumsal Ekoloji Dergisi > Toplumsal Ekoloji Dergisi Sayı:6
Perşembe, 20 Şubat 2020
 
 
Toplumsal Ekoloji Dergisi Sayı:6 E-posta
Yazar TE  
Cuma, 30 Eylül 2011
   

Toplumsal Ekoloji Dergisi Sayı: 6

Toplumsal Ekoloji Dergisi (Sayı: 6, Yaz 2007)

Bugün gelinen noktada, toplumca şiddet kültürünü olağanlaştıran, adeta günlük yaşamın iliklerine kadar yayıp görünmez kılan milliyetçiliğin her türüne ve militarist zihniyete karşı olan özgürlükçü ve demokratik bir düşünsel dönüşüme ihtiyacımız olduğu açıktır. O yüzden Toplumsal Ekoloji'nin bu sayısında şiddet kültürünü değişik veçheleriyle ele almaya çalıştık. İlk olarak şiddeti toplumsal yaşamdaki görünmez olduğu yerden gün yüzüne çıkarıp, farklı tezahürleriyle ele alıp, anlamaya çalıştık. Çünkü biliyoruz ki şiddeti var eden nedenleri tam olarak anlamaya çalışmadan, psişemizden, toplumsal ilişkilerimize ve doğayla kurduğumuz ilişkiye kadar iliklerimize dek işlemiş olan bu şiddet kültüründen kurtulmamız mümkün değildir.

Farklılıklarıyla değişik toplumsal kesimleri -sorunlu da olsa- bir arada tutmaya çalışan toplumsal ilişki tarzının, 2007 Türkiye'sinde tehlikede olduğunun altı çizilmelidir bugün. Gerek "laik-anti laik", gerek "Müslim-gayri Müslim", gerek "Kürt- Türk" sorunu zemininde gelişen kimlikçi politikalar ve ötekileştirme uygulamalarının tümünün toplumsal tahayyül dünyamızı çoraklaştıracağı açıktır. Bu sorunlar üzerinden yürütülmeye çalışılan "yüksek siyasetin"; Trabzon'da, İstanbul'da, Malatya'da ve onlarca yerde günlük yaşamda yarattığı karşılığın, toplumsal öfke halinin, boy atan linç kültürünün "görünür" hale gelmesi, tablonun vahameti için yeterince açık uyarılar değil midir?

Nizami-gayri nizami kuvvetlerin konuştuğu; silahların ve savaşın dile geldiği bir siyasi toplumsal yaşamdan, barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir topluma ve siyasal yapıya geçmek zorundayız artık. Farklılıklarımızı "eritmeden" ya da "yüceltmeden", beyaz ışığın çok renkliliğinin yol göstericiliğinde özgürlükçü ve demokratik bir toplumun inşa olanaklarını harekete geçirmeliyiz.

Akıl tutulmasının etkisinde kaldığımız bugünlerde, daha fazla güneşe ve ışığa ihtiyacımız olduğunu kim inkâr edebilir?

 

İçindekiler

Sunuş : Sözde Demokrasi ve Şiddet Kültürü

Şiddet ve Faşizan Milliyetçilik
ASIM KARAÖMERLİOĞLU

Sol ve Örgütlü Şiddete Bakış
Reha ALPAY

Yetimler Ağıdı
Şiir

Küresel Tahakkümün Yönetsel Araçları ve Demokrasi
Ahmet MUTLU

Şiddetle Birlikte Yaşamak
Şeyhmus DİKEN

Küreselleşmenin Şiddeti
Vandana SHIVA

Erkek Egemen Toplumda Şiddet Kültürüne Bakmak
Emet DEĞİRMENCİ

Demokratif Alternaif Oslo Yerel Seçimlerine Katılıyor
Malin WIDEHAMMAR

Asma Bahçeler (Şiir)
Ayşegül TERCAN

Şiddete Uğrayan Sen Değilse Kim, Söyleşi
Nursel MODAN

Anti-Militaristlerle Söyleşi; Kardeşine Ateş Etme
Beyhan SUNAL

İnsan Doğası: Savaşın Mayas mı? Zehiri m
Gülnur ELÇİK

Anarşistler ve Şiddet,MARK, GEOFF ve RUSSELL

Şiddet: “Benim İstediğimi İsteyeceksin”
Fecri ŞENGÜR

Tecavüz
Osman ELBEK

Buradan Açınız,
İbrahim ZUBAROĞLU

“Dikkat! Bu İşyerinde Mobbing Var!”
Ahmet BÜKE

Medya ve Şiddet
Ethem ÖZGÜVEN

  

 

Son Güncelleme ( Pazar, 07 Nisan 2013 )
 
Top! Top!