Çiftçi Sen basın açıklaması

Kendi bütçeleri, karar organları, otlak ve meraları, araçları, mal varlıkları olan köy tüzel kişiliklerinin asgari ölçüde de olsa demokratik bir yapısı vardı. 2012 Kasım’ında “Bütünşehir/ Büyükşehir Belediye Kanunu” adıyla bilinen kanunla beraber bu tüzel kişilikler ortadan kaldırıldı. Merkezi iktidar ve bağlandıkları belediyeler köy tüzel kişiliklerinin malı olan tarla, otlak, mera ve yaylak alanlar da dahil 16.082 köyün her türlü mal varlıklarına el koyup bütçelerine gelir elde etmek için sattılar. Köylerin kendi olanaklarıyla var ettikleri içme suyu kuyu ve tesisleri de belediyelerin su hizmetlerinin malı oldu.

Kitap Tanıtımı:

14 Ocak 2021, Murray Bookchin'in 100'üncü doğum günü. Radikal toplumsal değişime yönelik düşüncelerinin geleceğimiz için çok önemli olduğuna inandığımız için bu bizim için çok anlamlı bir yıldönümü. Bu nedenle Aydınlanma ve Ekoloji kitabına katkıda bulunanlardan bazılarını Bookchin'in bugünkü mirası hakkında bir diyaloğa davet ettik.

Yavor Tarinski 


Bolivya'da yeni sol hükümet, sömürgecilik ve cinsiyetçilikle mücadelede çokuluslu yaklaşımını ve önceliklerini yansıtmak için dünyanın ilk Kültürler, Sömürgecilik ve Patriyarkiden Kurtuluş Bakanı'nı atadı.

Yerli lideri, feminist ve Bolivya Ulusal Çiftçi Konfederasyonu ile Bolivya Yerli Köylü Kadınlar Ulusal Konfederasyonu aktivisti Sabina Orellana and içerek göreve başladı. Orellana, Bolivya'da kadınlar ve yerliler için eşitlik mücadelesinde ön saflarda yer aldı.