Yazar: Adam S. Green 

Bu makale Independent Media Institute'un bir projesi olan Human Bridges tarafından hazırlanmıştır.

Bir asırdan biraz daha uzun bir süre önce, İngiliz ve Hintli arkeologlar İndus Vadisi'nde daha önce bilinmeyen bir uygarlığın kalıntılarını kazmaya başladılar. Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerini kapsayan ve Afganistan'a kadar uzanan bu bölgede kaşiflerin ortaya çıkardığı kültür, eski Mısır ve Mezopotamya'dakilerle aynı zamanda var olmuştu ve çok daha geniş bir alanı kapsıyordu. Aynı zamanda şaşırtıcı derecede gelişmişti: karmaşık ve sofistikeydi, büyük, özenle düzenlenmiş şehirlere, nispeten varlıklı bir nüfusa, yazıya, su tesisatına ve banyolara, geniş ticaret bağlantılarına ve hatta standartlaştırılmış ağırlık ve ölçülere sahipti.

İndus Vadisi Uygarlığı nasıl bir toplum olarak biliniyordu? Orada kimler yaşıyordu ve kendilerini nasıl organize ediyorlardı? Arkeologlar ve diğer uzmanlar bu soruları bugün de soruyor, ancak ilk kaşifler bazı benzersiz özellikleri çoktan fark etmişlerdi.

Beş ana şehirden ikisi olan Harappa ve Mohenjo-daro'nun kazılarını yöneten Sir John Marshall, Mezopotamya ve Mısır'da "tanrılar için görkemli tapınakların inşası, saraylar ve kral mezarları için çok fazla tasavvur yapıldığını ve para harcandığını" gözlemlemiştir, "ancak insanların geri kalanı görünüşe göre çamurdan yapılmış silik konutlarla yetinmek zorunda kalmıştır." İndus Vadisi'nde ise "tablo tersine dönmüş ve en güzel yapılar vatandaşların rahatı için inşa edilenler olmuştur. Tapınaklar, saraylar ve mezarlar elbette var olabilir, ancak eğer varsa, bunlar ya hâlâ keşfedilmemiştir ya da diğer yapılardan kolayca ayırt edilemeyecek kadar benzerdir."

İndus Vadisi Uygarlığı, yaklaşık M.Ö. 2600'den M.Ö. 1900'e kadar süren en parlak döneminde, geçmişte kentleşme ve eşitsizlik arasındaki ilişkiye dair uzun süredir kabul gören varsayımlara meydan okuyarak dünyanın en eşitlikçi erken karmaşık toplumunu yaratmış olabilir. Büyük şehirler geniş, planlı ve ferah konutlar da dahil olmak üzere büyük ölçekli mimariye sahipti ve çevre bölgelerdeki daha küçük yerleşimlerin de benzer bir yaşam standardına sahip benzer bir kültürü desteklediği görülüyordu.

Antik İndus Vadisi kalıntılarının en cezbedici özelliği, yoksun göründükleri şeydir: herhangi bir yönetici sınıf veya yönetici seçkinlerin izi. Bu durum, her karmaşık toplumun tabakalaşmış sosyal ilişkilere sahip olması gerektiğine dair uzun zamandır süregelen teorik varsayıma meydan okumaktadır: kolektif eylem, kentleşme ve ekonomik uzmanlaşma yalnızca tepeden yönlendirilen çok eşitsiz bir kültürde gelişir ve tüm sosyal yörüngeler ortak ve evrensel bir sonuç olan devlete doğru evrilir. Oysa burada, yüzyıllar boyunca devlet olmadan, rahip-krallar ya da tüccar oligarklar olmadan, istikrarlı ve müreffeh bir uygarlık vardı. Bunu nasıl başardılar?

Ne yazık ki, keşif ve araştırmaların ilk yıllarında arkeologlar, İndus Vadisi kalıntılarında yukarıdan aşağıya, hiyerarşik bir topluma dair kanıt bulunmamasının sadece henüz bulunmadıkları anlamına geldiğini varsayma eğilimindeydiler. Bazıları, eşitsizliğe dair kanıt bulunmamasının sadece bölgenin yönetici sınıfının kendisi ve diğer sosyal katmanlar arasındaki sınırları gizleme konusunda çok zeki olduğunu gösterdiğini savunmuştur. İndus Vadisi mezarlıklarında anıtsal mezarların bulunmadığına işaret eden bazı araştırmacılar, yöneticilerin diğer imparatorluk kültürlerinde olduğu gibi yakılmış ya da nehirlere atılmış olabileceğini öne sürmektedir. Ancak yakma işlemi arkeolojik olarak görünmez değildir; diğer kültürlerin kalıntıları genellikle bunun kanıtlarını içerir.

Son zamanlarda arkeologlar, ilk kaşiflerin gözlemlerine geri dönmeye ve İndus Vadisi Uygarlığı'ndaki antik yaşam hakkında teoriler geliştirmek için doğrudan önlerindeki kanıtları kullanmaya istekli oldular. Güney Asya'dan gelen arkeolojik veriler büyük ölçüde gelişti: ve çok daha fazlası var. On yıllar önce arkeologlar tarafından bilinmeyen çok sayıda İndus yerleşimi artık biliniyor ve bölgede kentleşmeyi mümkün kılan çevresel bağlamlar -iklim, doğal kaynaklar- artık çok daha net. Arkeologlar aynı zamanda eşitsizliği ve sınıfsal bölünmeleri tespit etmek için güçlü bir dizi araç geliştirdiler: morg verilerinden, saray topluluklarından, yüceltici anıtlardan, yazılı kayıtlardan ve yakında muhtemelen hane halkı verilerinden. Yine de arkeologlar yüzyıllık araştırmalarında İndus Vadisi'nde diğer erken dönem karmaşık toplumlarda bulunanlarla karşılaştırılabilecek bir yönetici sınıfa dair hiçbir kanıt bulamadılar.

1990'ların sonlarında İndus arkeologları, gerçeklere daha uygun görünen yeni bir kavramı değerlendirmeye başladılar. Heterarşi, şehirler de dahil olmak üzere karmaşık siyasi örgütlenmenin, seçkinlerin tepeden inme kararlarından ziyade, birçok farklı, hiyerarşik olarak sıralanmamış toplumsal grubun etkileşimi yoluyla ortaya çıkabileceğini iddia eder: tahakküm değil, işbirliği kolektif eylem üretebilir. İndus şehirlerinin inşasına ve buralarda gerçekleşen ekonomik faaliyetlere birden fazla toplumsal grubun katkıda bulunduğu ve hiçbirinin diğerlerine hükmetmediği artık yaygın bir şekilde öne sürülüyor.

Bu savı destekleyecek şekilde, İnduslu üreticilerden herhangi bir grubun, zanaatkârların uzak mesafelerden temin etmek zorunda kaldığı kıt malzemelerin kullanımından dışlandığına ya da belirli grupların İndus toplumunda kendilerine daha yüksek bir konum elde etmek için bu malzemelere erişimi kısıtladığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. İndus kültürünün en ayırt edici ve teknik açıdan göz kamaştırıcı ürünlerinden biri, üzerine resim ve metin kazınmış damgalı mühürlerdir; sadece Mohenjo-daro'da 2.500'den fazla mühür bulunmuştur. Ancak mühürler birçok yerde birçok farklı zanaatkâr grubu tarafından üretilmiştir ve üretimi bir yönetici sınıfın kontrol ettiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Teknolojik stiller farklı zanaatkâr gruplarını kesiştirme eğilimindeydi ve bu da büyük bir açıklık ve bilgi birikimine işaret ediyordu.

İndus kent sakinleri büyük ve küçük ölçekli kamu binaları inşa etmiştir; Mohenjo-daro'daki Büyük Hamam, sıkıca yerleştirilmiş pişmiş tuğlalardan bir araya getirilmiş, bitümle su geçirmez hale getirilmiş ve su akışı ile sıcaklığın kontrol edilmesine olanak tanıyan borular ve drenajlarla donatılmış büyük bir taş döşeli banyo içeren devasa bir yapıdır. Mohenjo-daro'da konut dışı yapılar, üzerlerine inşa edilen yapılar kadar sağlam olan ve büyük ölçüde koordineli bir eylem gerektiren tuğla platformların üzerine inşa edilmiştir. Sadece bir temel platformunun 4 milyon günlük iş gücü ya da 10.000 inşaatçının bir yıldan fazla çalışmasını gerektirdiği hesaplanmıştır.

Yine de, hem Harappa hem de Mohenjo-daro'da, bu büyük konut dışı yapılar nispeten erişilebilirdi, bu da ayrıcalıklı bir sınıfla sınırlı saraylar veya idari merkezlerin aksine "kamusal" olduklarını düşündürmektedir. Bunlardan bazıları, mahallelerde ya da önemli cadde ve yollar boyunca kümelenmiş farklı gruplar arasında alışveriş, müzakere ve etkileşim için özelleşmiş mekânlar olarak hizmet vermiş olabilir. Bu mekânlar kent sakinlerinin planlama ve politika konusunda yüksek derecede fikir birliği sağlamasına yardımcı olmuş ve hiçbir grubun diğerlerinin aleyhine servet biriktirmemesini sağlamış olabilir.

İndus Vadisi kalıntıları henüz tüm zenginliklerini ortaya çıkarmadı. İndus yazısı henüz çözülemedi ve uygarlığın MÖ ikinci binyılda neden gerilemeye başladığını hâlâ bilmiyoruz. Son zamanlardaki en olumlu gelişmelerden biri, uygarlığın küçük ölçekli yerleşimlerine dair veri ve ilgideki çarpıcı artıştır; bu da bu yerleşimlerin niteliksel olarak birbirlerinden veya kentlerden farklı olup olmadığı ve İndus eşitlikçiliğinin daha geniş bir coğrafyaya ne kadar yayıldığı sorularına ışık tutabilir.

Bununla birlikte, halihazırda bulduklarımız, eşitlikçiliğin kolektif eylem için bir nimet olabileceğini düşündürmektedir: farklı toplumsal gruplar, seçkinlerin bir alt kümesiyle sınırlı çıkarlar amaçlanmıyorsa kolektif eyleme yatırım yapmaya daha istekli olabilirler. Bu da heterarşinin toplumsal gruplar arasında ve bir bütün olarak toplum üzerinde zora başvuran güçlere karşı bir tür fren görevi görebileceğini düşündürmektedir.

Eğer durum buysa ve İndus uygarlığı üzerine yapılan bir asırlık araştırmanın ardından arkeologlar diğer erken dönem karmaşık toplumlarda bulunanlara benzer bir yönetici sınıfa dair kanıt bulamadıysa, o zaman İndus Vadisi'nin eşitlikçiliğini ele almanın zamanı gelmiş demektir.

Kanıtlar, kentleşme, kolektif eylem ve teknolojik yeniliklerin dışlayıcı bir yönetici sınıfın gündemleri tarafından yönlendirilmediğini ve bunların tamamen yokluğunda da gerçekleşebileceğini göstermektedir. İndus Vadisi'nin eşitlikçi olması karmaşıklıktan yoksun olmasından değil, yönetici bir sınıfın toplumsal karmaşıklık için bir ön koşul olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum bizi kolektif eylem ve eşitsizlik arasındaki temel bağlantıları yeniden düşünmeye zorlamaktadır.

Rahip-kral öldü: ya da bu durumda, büyük olasılıkla hiç var olmadı.

Tanıtım fotoğrafı: Mohenjo-daro'nun kazılmış kalıntıları, Sindh eyaleti, Pakistan, ön planda Büyük Hamamı gösteriyor. İndus Nehri'nin sağ kıyısında yer alan Mohenjo-daro, Güney Asya'da bu şekilde ilan edilen ilk alan olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Saqib Qayyum tarafından - Kendi çalışması, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31519718

Adam S. Green, York Üniversitesi'nde sürdürülebilirlik alanında öğretim görevlisidir. Güney Asya'ya odaklanmış bir arkeolojik antropologdur ve teknoloji, çevre ve politik ekonomi mercekleri aracılığıyla erken devletlerin karşılaştırmalı çalışması konusunda uzmanlaşmıştır. Kendisini Twitter'da takip edin.

Türkçeye çeviren: Reha Alpay